پایگاه دانلود امام علی (ع)

۲۰۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پهنه بندی آکروکلیماتیک گیاه گشنیز در استان همدان با استفاده ازمدل همپوشانی وزن دار تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پهنه بندی آکروکلیماتیک گیاه گشنیز در استان همدان با استفاده ازمدل همپوشانی وزن دار تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پهنه بندی آکروکلیماتیک گیاه گشنیز در استان همدان با استفاده ازمدل همپوشانی وزن دار تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پهنه بندی آکروکلیماتیک گیاه گشنیز در استان همدان با استفاده ازمدل همپوشانی وزن دار تحت word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
آب و هوا یکی از عوامل محیطی است،که شکل های مختلف زندگی رابه گونه ای تحت تأثیر خود قرار میدهد.در این تعریف گیاهان نیز استثنا نمی باشند لذا کاشت اصولی و استاندارد محصولات کشاورزی به درک صحیح از شرایط آب و هوایی بستگی دارد.به منظورشناخت رابطه پوشش گیاهی با شرایط اقلیمی،روشهای پهنه بندی اقلیمی مختلفی ابداع و به کار گرفته شده اند. کشت بهینه محصولات کشاورزی مستلزم شناسایی نقاط مساعد کشت از لحاظ آب و هوایی می باشد. در این پژوهش سعی برآن شده است که مناطق زیست اقلیمی مناسب برای کشت گشنیز در استان همدان را به منظور کشت بهینه گشنیز شناسایی و معرفی گردد. به همین منظور برای بالا بردن سطح زیر کشت در مناطق مساعد جهت کشت این گیاه در استان همدان ، از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمحیط ARC MAP اقدام به تهیه نقشه های همدما، هم بارش، شیب، ساعات آفتابی شد. نتیجه اولیه حاکی از این است که مناطق جنوب و جنوب غربی استان یعنی شهرستان های نهاوند وتویسرکان برای کشت مناسب و مناطق شمالی استان برای کشت نا مناسب می باشد .نتیجه نهایی نشان دهنده شرایط بسیار مناسب شهرستان نهاوند می‎باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت تحت word دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت تحت word

مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
ارکان اساسی مذاکره
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
ابزارهای گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدویت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق

فصل دوم
ادبیات تحقیق
تعریف مذاکره
ارکان اصلی مذاکره
مراحل اصلی در فراینده مذاکره
اقدامات و مراحل انجام کارقبل از مذاکره
هدف و نتایج مذاکره
پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات
تهیه و پیش نویس دستور جلسه
فواید تشکیل در دفتر
دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
چانه زنی
توافق اشکار و نهان
روش های مذاکرات بازاریابی
انواع اساسی مذاکره
مهارت های مذاکره و نفوذ
تاکتیک های اساسی در مذاکره
پاره ای از تاکتیک های خدعه امیز رایج
شش اصل کلیدی در مذاکره
اصول مذاکرات فروش
سوگیری فرهنگی در مذاکره
مسائل میان فرهنگی در مذاکره
بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
جنبه های اخلاقی مذاکره
سی نکته و رهنمود در مذاکره
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آمری مورد تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش وبررسی اسناد و مدارک
روش میدانی
پرسشنامه
روش ها و فنون آماری

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات
برسی فرضیه تحقیق
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت تحت word

فهرست منابع فارسی
1- رابینز ، استیفن ، « رفتار سازمانی » ، ترجمه پارسائیان و اعرابی ، انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ پنجم ،
2- رابینز ، استیفن ، « مبانی رفتار سازمانی » ، ترجمه : کبیری ، انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ چهارم ،
3- ارتل ، دنی ،‌« پس از گفتن بله : مذاکره حفظ رابطه بعدی » ، ترجمه : امینی ، مجله : گزیده مدیریت ، شماره 44 ، بهمن 1383 ، صفحه 41-
4- اسماعیل پور ، حسن ، « مدیریت بازاریان بین المللی » ، انتشارات : نگاه دانش ، دانش ، چاپ دوم ،
5- انواری رستمی ، علی اصغر ، « سیستم های خرید و انبارداری و توزیع » ، انتشارات پیام نور ، چاپ اول ،
6- جان بست ، « روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری » ترجمه : پاشا شریفی – طالقانی ، انتشارات : رشد ،
7- حافظ نیا ، محمدرضا ، « مقدمه ای برروش تحقیق در علو انسانی » ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ،
8- حسینی ، میرزا حسن ، «‌ بازاریابی بین المللی » ، انتشارات پیام نور ، چاپ اول ،
9- حسینی ، میرزا حسن ، « مدیریت بازار و بازاریابی » ، انتشارت پیام نور ، چاپ دوم ،
10- خاکی ، غلامرضا ،‌ « روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی » ، نشر درایت ، چاپ اول ،‌
11- خاکی ، غلامرضا ، «روش تحقیق در مدیریت »،انتشارات ذانشگاه آزاد اسلامی ،ج اول ،
12- دلاور ، علی‌ ، « مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی » ، انتشارات رشد ،
13-رضائیان ، علی «اصول مدیریت » ،انتشارات سمت،چاپ دوازدهم,
14- رضائیان ، علی ، « مدیریت تعارض و مذاکره » ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ،
15- عمیدی ، علی ، « نظریه ی نمونه گیری و کاربردهای آن » ، جلد اول ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ اول ،
16- فلمینگ ، پیتر ، « فن مذاکره موفق » ، ترجمه : نمازی ، انتشارات یساولی ، چاپ دوم ،
17- فیشر ، راجر و ویلیام یوری ، « اصول و فنون مذاکره » ، ترجمه : حیدری ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، چاپ هفتم ،
18- مقیمی ، محمد ، « سازمان مدیریت و رویکردی پژوهشی » انتشارات ترمه ، چاپ دوم ،
19- نادری ، عزت ا; ، « روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی » ، انتشارت بدر ، چاپ اول ،
20- هاریس ، چارلز ادیسون ، « فنون مذاکرات تجاری » ، ترجمه : محمد ابراهیم گوهریان، انتشارات : شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، چاپ دوم ،
21- هلر ، روبرت ، « فنون مذاکره » ، ترجمه : شریعتی راد ، انتشارات سارگل ، چاپ دوم ، 1383

فهرست منابع انگلیسی
1- Andrea , Ron , “Executing profitable sales Negotiations : selling value , not price” , Industrial and commercial Training , Volume 37 , Number 1 , 2005 , PP.18-

2- Ashcroft , Stephen , ” commercial negotiation skills ” , Industrial and commercial training , volume 36 , number 6 , 2004 , PP.229-

3- Buskirk , H.Richard and Bruce D.Buskirk , ” selling ” , mcgraw – Hillbook , International Edition ,

4- Daniels , Shirley , ” closing the deal ” , work study , volume 47 , number 2, 1998 , PP.56-

5- Ertel , Danny , ” Training negotiation in corporatecop ability ” , Harvard Business Review , 1999 , may – june

6- Fells , Ray , ” Preparation for negotiation Issue and process ” , personnel Review , volume 25 , number 2 , 1996 , PP.50-

7- Gateora , Philip R. and pervez N.Ghauri , ” International marketing ” , European Edition , mcgraw – hill Publishing ,

8- Gulbro , Robert and Paul Herbig , ” Cross – Cultural negotiating processes ” , Industrial management & Data systems , Volums 9 , number 3 , 1996 , PP.17-

9- Hellriegel , Don , john W.Slocum and Richard W.Wood man , ” organizational Behavior ” , seven edition , west publishing ,

10- Katler , Philip , ” marketing management ” , the millennium Edition , prentice Hall International ,

11- Lancaster , Geott and lester massingham , ” Essentials of marketing : text and cases ” , third edition , mcgrow – hill publishing ,
12-Magnet , m , ” the new Golden Rule of Business ” Fortune , February 21 , 1994 , PP.60-

13- manning , Tony and Bob Robertson , ” Influencing and negotiating skills : some research and reflectios part I : Influencing strategies and styles ” , Industrial and commercial training , volume 35 , number 1 , 2003 , PP.11-
14- manning , Tony and Bob Robertson , ” Influencing and negotiating skills : some research and reflections part II : Influencing styles and negotiating skills ” Industrial and commercial training , Volume 35 , number 2 , 2003 , PP.60-

15- Pullins , Ellen , Curtisp , Haugtvedt , Peter Dickson , Leslie Fine and Roy Lewicki , ” Individual differences in intrinsic motivation and the use of cooperative negotiation tactics ” , journal of Business & Industrial marketing , Volume 15 , number 7 , 2000 , PP.466-

16- Quint , Barbaba , ” six rules of engagement : negotiating deals with Vendors ” , managing Library Finances , Volume 10 , number 1 , 1997 , PP.4-

17- Wimsatt , Almamintu and jule B.Gassenheimer , ” Negotiation differences between too diverse cultures ” , European journal of marketing , Volume 30 , number 4 , 1996 , PP.20-

مقدمه :

دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم

مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23  )

یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره1 است[1] ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست . و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است که ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند

روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند . ( wimsaatt and Gassenheimer , 1996 , 21  )

برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و کاربرد
مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های مناسب مفید است

یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده است.(رضائیان1380، 19)

 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است

تعریف موضوع تحقیق

در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ،‌ بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ، شناسایی بازار و توزیع کالا فراتر رفتند و شرکت ها مجبور به ایجاد تماس و ارتباط با خریداران بالقوه و بالفعل می نماید با توجه به تغییر در زمینه مفهوم بازاریابی که از کسب سود از طریق افزایش فروش برمبنای تولید به کسب سود از طریق ارضای   نیاز خریداران بر مبنای خریدار و مصرف کننده تغییر جهت داده  خواه ناخواه مصرف کننده و خریدار که در این  مفهوم فرصت مشارکت پیدا نموده است به آنان نیز  حق تصمیم گیری مربوط به کارشان داده شده است دراین جا اهمیت مذاکره بیش از هر زمانی دیگر روشن دیده شده است و هر چه افراد بیشتری در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند احتمال عدم توافقها نیز بیشتر خواهد شد با توجه به این موارد آشنایی مدیر و بازاریاب با مهارت های اساسی مذاکره امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است . آشنایی و نهایتاٌ سلطه به اصول و مهارت هایی در مذاکره مدیران را به این توان مجهز می کند که در جریان ارتباطات با دیگران از پایین ترین و ابتدایی ترین مذاکرات تا بالاترین حد خودش یعنی مذاکرات بین المللی با طرف های مذاکره به نحوی مذاکره کنند که توافق حاصل از مذاکرات معقول ، منطقی و در بیشتر مواقع به نفع خود باشد

بنابراین مساله اصلی تحقیق به صورت زیر تعریف می گردد

رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکتهای کاشی و سرامیک چگونه است؟

تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق :

با بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور که از طریق مطالعه پایان نامه ها در کتابخانه ها و مرکز اسناد و مدارک و بررسی پایان نامه های خارجی که از طریق سایت UMI انجام گرفت , سابقه ای از انجام پروژه ای مرتبط با موضوع وجود ندارد

فقط تحقیقی در سطح بین الملل توسط رون آندریا که طی سال 2005 مهارت مذاکره در فروش را مورد بررسی قرار داده که هدف از این تحقیق شناسایی راه حل هایی جهت اجرای مذاکرات فروش بود در این تحقیق 2000فروشنده به طور یکسان از 500 شرکت ثروتمند از همه صنایع را مورد بررسی فرار دا د.و محققانی دیگر نظیر تونی مانینگ و باب ربرتسون بروی مهارت مذاکره و نفوذ در دو بخش طی سال 2003 و پولینس و دیگران که در مورد تفاوت های فردی و انگیزش در استفاده از مهارت های مذاکره در سال 2000 را مورد تحقیق قرار داده اند

اهمیت و ضرورت تحقیق :

مذاکره امروزه یکی از با اهمیت ترین و مهمترین کار هر مدیر به حساب می آید . هر مدیر خواه ناخواه مرتبط با افراد زیر دست و مافوق و کلیه افرادی که به نحوی با سازمان مرتبط در تماس اند برخورد دارد این ارتباط خود نشان دهنده مذاکره است یعنی این ارتباطات به همین جا ختم نمی شود . بلکه وقتی این ارتباطات از مرزهای سیاسی کشورها می گذرد رابطه پیچیده تری تحت عنوان روابط خارجی پیش می آید که این نوع ویژه ای از مذاکرات و توانمندی های فوق العاده ای را طلب می کند این فرآیند امروزه با سرعت و تنوع و پیچیدگی خاص خودش به پیش می رود که این یک حقیقت غیر قابل انکار و قطعی به شمار می آید عدم تسلط به اصول فوق باعث خواهد شد که ، علاوه بر منافع فرد سازمانی ، منافع کلان و ملی نیز در معرض تضییع و خطر قرار می گیرد . بنا بر این برای حفظ منافع خرد و کلان و تقویت فرهنگ مذاکراتی باید به نحو شایسته ای اقدام مثبت و سریعی در این زمینه ایجاد ، توسعه و تقویت این عامل انجام گیرد با این وجود در ایران بسیاری از مدیران روش درست انجام کار مذاکره را نمی دانند هر چند این افراد جهت انجام امور تجاری خود دائماٌ در حال مذاکره اند ، لیکن حرف انجام عملی دلیل بر آن نمی شود که آن عمل درست انجام شود ، مذاکره هم احتیاج به دانش و مهارت خاص خود دارد که مدیران ما بایستی با این مهارت ها آشنایی پیدا کنند و آن را به خوبی فراگیرند و از جنبه  علمی آنر ا  بیاموزند با برخورداری از مهارت در مذاکره بدون اتلاف وقت و انرژی و منابع به راحتی می توانند از نقطه نظرات هم مطلع شوند و به خوبی از این مذاکرات سود ببرند

از ضروریات این تحقیق آن است که با توجه به جنبه  رقابتی شدن امروزه شرکت ها,انتصاب مدیرانی که بتوانند فروش شرکت را بالا ببرنداز اهمیت بالایی برخوردار است

 اهداف تحقیق :

مذاکره یکی از کارهای روزمره یک مدیر به حساب می آید برای جلوگیری از اتلاف وقت و نتیجه داشتن این مذاکرات چه خوب است که مدیران ما از دانش  و مهارت مذاکره1 بهره گیرند تا به نتایج اصولی برسند

هدف اصلی از این تحقیق عبارت است از

ارزیابی تاثیر مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت در صنعت کاشی و سرامیک است

چهارچوب نظری تحقیق :

برنامه ریزی ,هدایت و تحلیل نتایج مذاکرات تجاری ,عناصر کلیدی تجارت موفقیت آمیز است

بهبود مهارتهای مذاکرات تجاری یک وظیفه مشکل ,با ارزش و اغلب از نظر شخصی چالش بر انگیز است . این پدیده ای خارق العاده است که مذاکرات می تواند شامل بعد وسیعی از موضوعات پیمانی ,تجاری و مالی باشد ,در بسیاری از موارد مذاکرات بسیار پیچیده تر می شوند

سرعت تجارت افزایش یافته است فشارشدید را بر آن افرادی که در جستجوی مذاکره هستند که می خواهند امتازات بهتری از مذاکره را بدست آورند,قرار می دهند. کاربرد مهارت های مذاکره وقتی به درستی انجام شود فعالیت حرفه ای می شود.(Ashcroft,2004,229)

بیشتر فروش های تجارت با تجارت مستلزم مهارت های مذاکره است . (katler,2000,638)

تعاریف زیادی از مذاکره وجود دارد

فارینتون و واترز مذاکره را

فرایند حل اختلاف عقیده هایی که در معاملات پیمانی بین خریدار و فروشنده بوخود می آید.که در این تعریف مختصر از مذاکره نیاز برای فرآیند را تاکید می کند . (Ashcroft.2004,230)

فیشر و دیگران می گویند که مذاکره وسیله ای اساسی در بدست آوردن این است که شما از دیگران چه می خواهید.pullins & etal,2000,467))

 مذاکره فرآیند ، تصمیم گیری توافقی بین افراد به هم وابسته و با توجیحات متفاوت است و یا می توان گفت مذاکره فرآیندی است که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدف های مشترک و متضاد ، طرح های پیشنهادی خود را بیان می کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می دهند تا احتمالاٌ به توافق برسند به عبارت دیگر مذاکره در صورتی مشترک است که طرفین ترجیحات متفاوتی داشته باشند . مذاکره به معنی گفتگو ، بحث یا چانه زنی جهت دستیابی به توافقی در معاملات بازرگانی می باشد که شامل مراحل برنامه ریزی ، ارزیابی و در مرور و تجزیه و تحلیل می باشد از این رو می توان گفت که مذاکره نوعی از ابزار ارتباطی بین دو طرف برای نیل به توافق پیرامون نیازها و نظرات متفاوت است

 

ارکان اساسی مذاکره :

ارکان مذاکره از چهار عامل اساسی تشکیل می شود که عبارتند از 1- هدف مذاکره 2- روش های مذاکره 3- افراد و ویژگی ها و توانمندی های مذاکره 4- اطلاعات لازم جهت برگزاری مذاکرات موفقیت آمیز ( حسینی ، 1372 ، 200 )

 

مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از

1- آمادگی

2- ارائه پیشنهاد

3- چانه زنی

4- خاتمه دادن

این مراحل در بعضی مذاکرات می تواند در مرحله دیگر تا حدی ادغام شود که آنها به عنوان مراحل مجزا قابل شناسایی نیستند . ( Daniels , 1998 , 57  )

مذاکره جنبه مهم فروش است درک فرایندهای درگیر در ایجاد رویاروی های موثر تر خریدار و فروشنده برای پیشرفت هم تئوری و هم عمل موثر است. pullins & etal,2000,466))

لی و دوبلر12 شرایط زیر را فهرست کرده اند که در آن مذاکره رویه مناسبی برای منعقد کردن فروش است

 1- هنگامی که عوامل بسیاری نه فقط بر روی قیمت بلکه بر کیفیت خدمت فراهم می شود

2- وقتی که ریسک های تجاری به طور صحیح از پیش تعیین نمی شود

3- وقتی که دوره ی بلند زمانی برای تولید اقلام خریداری شده مورد نیاز است

4- وقتی که مکرراٌ در تولیدات به خاطر سفارشات در حال تغییر زیاد وقفه ایجاد شود . (katler,2000,638)

فرضیات تحقیق

هر تحقیقی برگرفته از خلاقیت محقق و ابتکار آن به شمار می آید محقق در این رابطه به موضوعی می پردازد که در نوع خود تازه و نو است لذا محقق برای بررسی این پدیده که در ذهن او در قالب مسئله رخ می دهد اقدام به طرح فرضیه ای می نماید که از طریق اثبات یا رد فرضیه به صحت و سقم مسئله ایجاد شده پی می برد ، هیچ تحقیقی بنحوی انجام نمی گیرد مگر این که در فرضیاتی درست و سنجیده برخوردار باشد

فرضیه اصلی : بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت رابطه وجود دارد

 

 

 

روش تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف : این تحقیق هدفش بهبود در مهارت های مدیر در انجام مذاکره می باشد که از نوع تحقیق کاربردی می باشد

نوع تحقیق بر اساس ماهیت و روش :

این تحقیق از آن جهت که برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها صورت می گیرد از نوع تحقیق همبستگی است

قلمرو تحقیق :

1-قلمرو مکانی

از عمده ترین نکات مورد توجه در یک تحقیق علمی تعیین حد و مرزهای مساله مورد تحقیق  است ، در این راستا باید قبل از شروع تحقیق مساله مورد تحقیق را از جنبه های مختلف محدود نمود تا چهار چوب کمی روشن گردد و از اتلاف بیهوده وقت و منابع در مورد مطلبی که مربوط به تحقیق نمی باشد جلوگیری نمود ، بنابراین : به دلیل اینکه یکی از متغیرهای تحقیق رقم فروش می باشد و با توجه به این مطلب که سازمان ها رقم فروش واقعی خود را در اختیار مراجعین نمی گذارند لذا در صنعت مربوط در جمع آوری اطلاعات باید سعی شود کارخانجاتی انتخاب شوند که در بورس پذیرفته شده اند زیرا رقم فروش آنها در اسناد ارائه شده به بورس موجود و نسبت به سایر منابع قابل استنادتر است

به دلیل اینکه در صنعت مربوط کاشی و سرامیک تعداد کارخانجات پذیرفته شده در بورس 9 عدد می باشد بدین دلیل نیاز به نمونه گیری نبوده و برای جمع آوری داده ها از روش سرشماری استفاده می شود


1- Negotiation

1- Negotiation skill

1- Preparation

2- making offers

3- bargaining

4- Closure

1- Lee and Dobler


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کارکرد تصمیم گیری اقتضایی درمدیریت بحران مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی بارویکردآینده پژوهی تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کارکرد تصمیم گیری اقتضایی درمدیریت بحران مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی بارویکردآینده پژوهی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کارکرد تصمیم گیری اقتضایی درمدیریت بحران مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی بارویکردآینده پژوهی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کارکرد تصمیم گیری اقتضایی درمدیریت بحران مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی بارویکردآینده پژوهی تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
ین پژوهش که به روش تبینی تهیه ونگارش شده به این سوال پاسخ می گوید؛«کارکرد تصمیم گیری اقتضایی برمدیریت بحران به چه میزان خواهد بود؟». اساس روش تصمیم گیری اقتضایی مبتنی بریک نوع نگرش آینده پژوهی است که ازطریق فرآیندتحلیل سلسله مراتبی گزینه های متناسب با شاخص های تصمیم گیرنده رابصورت مقایسه زوجی درمقابل وی قرارمی دهد، تا وی درخصوص آینده مناسب تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. فلذا برمبنای این فرضیه «می توان با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی گزینه های منبعث ازتفکر آینده نگررا وزن دهی و در راستای انتخاب گزینه مناسب، تصمیم گیری نمود».نهایتا نگارنده نتیجه گیری کرده این کارکرد مثبت موثر کارآمد و قابل استفاده در فرآیند تصمیم گیری است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین حداقل دوز بیهموش کننده اسانس گل میخک هندی (Eugenia caryophillata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین حداقل دوز بیهموش کننده اسانس گل میخک هندی (Eugenia caryophillata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تعیین حداقل دوز بیهموش کننده اسانس گل میخک هندی (Eugenia caryophillata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین حداقل دوز بیهموش کننده اسانس گل میخک هندی (Eugenia caryophillata) در ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

امروزه در مراکز تکثیر و پرورش آبزیان در عملیات های مختلفی که نیاز به دستکاری آبزی می باشد ضرورت استعمال بیهوشی به عنوان یک ابزار مدیریتی ایجاب می کند که دوزهای موثر و بی خطر داروهای بیهوش کننده ایمن تعیین شود در این مطالعه تعداد 60 قطعه ماهی سفیدک سیستان با میانگین وزنی 40/55 گرم و میانگین طولی 17/08 سانتی متر در دمای 21 درجه سانتی گراد و PH=8 در سه گروه با غلظت های 50، 100 و 150 ppm به روش غوطه وری بیهوش شدند و سپس برای بازگشت از بیهوشی به تشتک های فاقد ماده بیهوشی منتقل شدند زمان های عدم پاسخ به تحریکات از دست دادن تعادل، بیهوشی، بازگشت به تعادل ماهیان به دقت ثبت و مورد آنالی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد کمترین غلظت مورد نیاز اسانس گل میخک جهت ایجاد بیهوشی در این گونه غلظت 50ppm در مدت زمان 1 دقیقه و 15 ثانیه بود و اختلالی در فرایند بازگشت ماهی از بیهوشی ایجاد نکرد بازگشت کامل ماهی از بیهوشی در غلظت 50ppm حدود 1 دقیقه و 32 ثانیه به طول انجامید با توجه به زمان های بدست آمده و همچنین با عنایت به عدم تلفات در بین ماهیان در معرض داروی بیهوشی قرار گرفته در طول 24 ساعت بعد از بیهوشی می توان اظهار داشت اسانس گل میخک یک بیهوش کننده موثر و در عین حال بی خطر برای ماهی سفیدک سیستان می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86در1385) تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86در1385) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86در1385) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86در1385) تحت word :

دانلود مقاله یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86در1385) تحت word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه 30 تا 35 منتشر شده است.
نام: یافته های دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران (86-1385)
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعیت شناسی
مقاله کانال نخاعی
مقاله کمر درد
مقاله تصویر برداری بارزونانس مغناطیسی (ام آر آی)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: کمردرد از شایع ترین علل مراجعه بالینی به پزشکان با بار اقتصادی بالاست. همچنین تنگی کانال فقرات کمری از علل عدم پاسخ بیماران مبتلا به کمردرد به درمان های معمول و نیاز آنها به عمل جراحی فقرات است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین خصوصیات دموگرافیک در بیماران با کمردرد ناشی از تنگی کانال فقرات کمری مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 200 بیمار مبتلا به کمردرد که از جانب پزشک خود جهت انجام ام آر آی کمری به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام (ره) ارجاع شده بودند، از تیر ماه 1385 تا شهریور ماه 1386 بررسی شدند. ام آر آی توسط دستگاه 15 تسلای جنرال الکتریک انجام شد و تصاویر از نظر تنگی کانال فقرات کمری توسط یک متخصص رادیولوژی بررسی توصیفی شدند و یافته ها با آزمون آماری کای دو تحلیل شدند.
یافته ها: از 200 بیمار مورد بررسی (112 زن و 88 مرد) با میانگین سنی 4129 سال، %265 تنگی کانال فقرات کمری داشتند. %34 بیماران زن و %66 مرد بودند (P<0.001). %38.5 تغییرات کانال دژنراتیو دیسک بین مهره ای و %265 تنگی کانال کمری داشتند. %49 بیماران مبتلا به تنگی کانال، وزن 75 کیلوگرم یا بالاتر و %623 قد زیر 170 سانتی متر و %585 شغل مرتبط با فعالیت بیش از حد فقرات کمری داشتند. شیوع فتق دیسک بین مهره ای در گروه مبتلا به تنگی کانال کمری بیش تر از گروه بدون تنگی کانال بود (%51 به %34). میانگین سنی بیماران مبتلا به تنگی کانال، 41 سال به دست آمد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، تنگی کانال در بیماران ایرانی در سنین پایین تر و با شیوع بیش تر از مطالعه های قبلی بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پتانسیل استصحال بیوگاز از پسماند روستایی (استان چهارمحال بختیاری) تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پتانسیل استصحال بیوگاز از پسماند روستایی (استان چهارمحال بختیاری) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پتانسیل استصحال بیوگاز از پسماند روستایی (استان چهارمحال بختیاری) تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پتانسیل استصحال بیوگاز از پسماند روستایی (استان چهارمحال بختیاری) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: 15
چکیده:
با تدوین دستور کار 21، توسعه پایدار به صورت یک هدف پذیرفته شده جهانی معرفی گردیده است و برای این که مفهوم پایداری ، شکلی عملی به خود بگیرد کمیته توسعه پایدار در سازمان ملل ایجاد شده است، وظیفه این کمیته پایش پیشرفتی است که در حرکت به سوی یک آینده پایدار صورت می گیرد. [1]از آنجا که یکی از شاخصهای توسعه پایدار مصرف انرژی در هر کشور است لذا با ایجاد و مصرف سوختهای جایگزین پاک(زیست توده) می توان کمک بزرگی به کاهش مصرف سوختهای فسیلی کرد. در کشور ما بدلیل تعلق گرفتن یارانه به انرژی و عدم قوانین کافی ،مصرف سوختهای فسیلی رو به افزایش است لذا با استفاده از تکنولوژی های جدید جهت تولید سوختهای پاک می توان از مصرف سوختهای فسیلی کاست. آنچه که دراین مقاله برای رسیدن به تکنولوژی بهینه به آن پرداخت می شود عبارتست از: تعاریف بیو انرژی،وضعیت موجود پسماند اعم از تولید و دفع در مناطق روستایی(استان چهارمحال بختیاری) ، مکان یابی واحدهای بیوگاز و بیوکمپوست در منطقه، اثرات زیست محیطی استفاده ازاین واحدها و در نهایت امکان سنجی و پتانسیل تولید بیوگاز.با محاسبه بر روی پسماندهای روستایی و دامی استان چهارمحال بختیاری ملاحظه شدپتانسیل تولید بیوگاز در این مناطق وجود دارد به طوریکه سالانه میتوان مقدار 2490030مترمکعب از پسماندهای روستایی و مقدار2534052143 مترمکعب از فضولات دامی دریافت کرد که با توجه به ارزش حرارتی بیوگاز مقدار قابل توجهی انرژی را ایجاد میکند که در مصارف گرمایی ، روشنایی و پخت و پز و به لحاظ اقتصادی تر در تولید برق تاثیر بسزایی دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تحت word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تحت word :

دانلود مقاله نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تحت word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی) از صفحه 326 تا 341 منتشر شده است.
نام: نقش تعاملات پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل پلیس با مردم
مقاله تعامل اجتماعی
مقاله پلیس راهور
مقاله رعایت قوانین راهنمایی
مقاله رفتار ترافیکی
مقاله رانندگان
مقاله نگرش پلیس
مقاله تشویق و تنبیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است. این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند.
مواد و روش ها: نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. فرضیات تحقیق نیز در پرتو مبانی نظری و تجربی تدوین و فرموله شده و مشتمل بر 5 فرضیه (تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط با مردم، ابزار خشونت، توجه به خواسته مردم، و استفاده از نظام تشویق و تنبیه) است. جامعه آماری تحقیق در دو بخش کارکنان راهور ناجا در محدوده شهرک آزمایش و رانندگان 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران بزرگ را تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری 250 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای کارکنان راهور و نمونه گیری تصادفی ساده برای رانندگان انجام گرفته است.
یافته ها: مبنی بر این که هر چه تعامل اجتماعی پلیس و نگرش پلیس راهور نسبت به برقراری ارتباط با مردم بیشتر شده و پلیس راهور از ابزارهای خشونت کمتر استفاده نماید و توجه بیشتری به خواسته های مردم داشته باشد مردم نیز به قوانین راهور پایبندتر شده و نظام تشویق و تنبیه در میان کارکنان راهور می تواند در افزایش تعاملات اجتماعی آنان و پایبندی مردم به قوانین راهنمایی موثر باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف تحت word دارای 200 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق اصول کلی جریان یک سیال در طول ریسندگی لیف تحت word :

اولین علم مورد نیاز برای توسعه روش های ریسندگی استفاده شده، برای تولید لیف به وسیله بررسی بر روی عنکبوت و کرم ابریشم ارائه شد. این مخلوقات نشان داده اند که مراحل زیر برای استخراج الیاف ممتد نازک موردنیاز می باشند.
1- کسب مایع ریسندگی
2- شکل گیری مایع ریسندگی
3- سخت شدن مایع ریسندگی
به علاوه الیاف تولید شده ای که ما به حالت ریسیده به دست می آوریم. ممکن است این که الیاف تولید شده به طراحی بعدی نیاز داشته باشند. بنابراین آنها باید دارای خصوصیات کافی باشند. در کارخانه الیاف پلیمری، پلیمردر شکل مذاب یا محلول تحت فشار از طریق اجسام موئینه دارای ضخامت های مشخص در دسته 002/0 تا 04/0 سانتی متر و طول هایی برابر با 3 تا 4 برابر ضخامت جریان دارد. مایع از جسم موئینه به صورت یک نخ بیرون می آید و مذاب به سرعت در یک ماشین نخ پیچی جمع می شود. به صورتی که مذاب رنگ شده و در آخر جامد شده و در نهایت به صورت یک لیف نازک که از کاهش تدریجی بخش مقطع عرضی ایجاد می شود که به صورت یک لیف با سطح مقطع متحدالشکل با ضخامت یکسان به دست می آید. اولین مایعات قابل ریسندگی محلولهای نیترات سلولز در یک ترکیب الکل/ حلال اتر بودند و جامد سازی مایع ریسندگی به وسیله تبخیر حلال ایجاد شده است.
دومین روش تولید لیف که توسعه یافت فرآیند ویسکوز بود. که در آن یک محلول سلولز به وسیله انعقاد شیمیایی جامد شده بود. پلی اکریلونیتریل اغلب به وسیله این روش ریسیده شده است.
سومین روش با توسعه یک ماده مذاب – پایدار (نایلون 66) ایجاد شده و جامد سازی مایع ریسندگی به وسیله منجمد کردن آن صورت می گیرد. پلی اتیلن تر فتالات، نایلون 66 و پلی پروپیلن، (منظم) همه به وسیله این روش ریسیده شده اند.
روش های اول، دوم و سوم ارائه شده در بالا همگی روش های خوبی هستند که به صورت روش های خشک ریسی، تر ریسی و ذوب ریسی شناخته شده اند.
ریسندگی مذاب جدیدترین و اقتصادی ترین روش می باشد.
ریسندگی مذاب نیز ساده ترین ریسندگی می باشد و از نظر تکنولوژیکی زیباترین روش تولید الیاف می باشد. جامد سازی نخ مذاب وابسته به انتقال گرما می باشد، در حالی که در خشک ریسی این نیز وابسته به یک راه انتقال توده می باشد و در تر ریسی وابسته به دو راه انتقال توده می باشد. نتیجه این است که نسبت های تولید سریع در ذوب ریسی امکان پذیر شده مذاب نرم می باشد. پایداری گرمایی پلیمر مذاب یک شرط مهم برای ذوب ریسی می باشد. پلیمرهایی که یک نقطه ذوب پایدار را دارا نمی باشند. گاهی اوقات نرم کردن و شکل دادن آنها با یک ماده نرم کننده فرار یا قابل استخراج قبل از ریسندگی، صورت می گیرد. به هر حال، این روش به اندازه روش ریسندگی از محلول ها در سطح وسیعی استفاده نشده است. انتخاب بین خشک ریسی و ترریسی براساس یک تعداد از عواملی که بعداً شرح داده می شود. انجام شده است.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در این مقاله خوشترتیبی نقاط در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته مورد مطالعه قرار گرفته است. در روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته حوزه حل مساله توسط یک سری نقاط گسسته سازی می شود. این نقاط برای تشکیل توابع شکل به کمک درونیاب حداقل مربعات متحرک مورد استفاده قرار می گیرند. همانند سایر روشهای عددی جوابهای مساله در دستگاهی بزرگ از معادلات جبری نهفته است. برای ایجاد ترتیبی بهینه به منظور کاهش زمان و حافظه در فرایند حل دستگاه معادلات جبری حاصله ابتدا یک گراف برای حوزه بدون شبکه در نظر گرفته شده است. ترتیب بهینه در مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس لاپلاسین نهفته است. از آنجا که محاسبات مربوط به ماتریس لاپلاسین کل گراف قدری زمان بر است این محاسبات به کمک مولدهای گراف و ضرب کارتزین گرافها انجام می شود. به منظور نشان دادن کارایی روش مذکور عرض نوار ، پروفیل ، عرض جبهه و جذر میانگین مربعات عرض جبهه برای ماتریس سختی نهایی به ازای شماره گذاری اولیه نقاط و شماره گذاری نهایی نقاط با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج از کاهش شانزده برابری زمان حل دستگاه حکایت دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Thermodynamic modeling of PEG 6000 – Dextran T70 Aqueous TwoدرPhase System Using NRTL Activity Coefficient Model and Particle Swarm Optimization Algorithm تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Thermodynamic modeling of PEG 6000 – Dextran T70 Aqueous TwoدرPhase System Using NRTL Activity Coefficient Model and Particle Swarm Optimization Algorithm تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Thermodynamic modeling of PEG 6000 – Dextran T70 Aqueous TwoدرPhase System Using NRTL Activity Coefficient Model and Particle Swarm Optimization Algorithm تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Thermodynamic modeling of PEG 6000 – Dextran T70 Aqueous TwoدرPhase System Using NRTL Activity Coefficient Model and Particle Swarm Optimization Algorithm تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:

As an extraction technique for the purification of biomaterials, aqueous two-phase systems (ATPSs) have been the focus of increasing attention in recent years. Their special application in overcoming low product yield in conventional fermentation processes is of note. Essentially, an aqueous two-phase system is formed because of the mutual incompatibility of two hydrophilic polymers or a polymer and a salt at specific range of compositions above the critical composition of the ATPS system of interest. ATPSs are especially unique in the fact that the low surface tension between the two phases results in an extraction process where the expensive protein and biomolecule products are subject to a relatively less harsh and damaging transfer between the phases. In this study the NRTL (nonrandom two-liquid) activity model is used, in a modified version in terms of mass instead of mol fractions, suitable for systems comprised of components with relatively high molecular weights. For the ternary system of interest, PEG 6000 – Dextran T70 – Water, the binary interaction as well as the non-randomness parameters of the model are estimated by fitting them to the experimental data by employing the global, evolutionary based Particle Swarm Optimization algorithm with acceptable results.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mm